Taktik #83

Beyaz oynar, iki hamlede mat? Black to play, mate in two

Taktik #86

Black to move, mate in two? Beyaz oynar, iki hamlede mat?

Taktik #84

Beyaz oynar kazanır?
White to play and win?

Taktik #83

Beyaz oynar kazanır?
White to move and win?