Taktik #54

Nepomniachtchi Ian – Dominguez Perez Leinier (63.Kg2), Opera Euro Rapid Prelims 2021, Siyah oynar? Black to move?