Taktik #86

Black to move, mate in two? Beyaz oynar, iki hamlede mat?

Taktik #83

Beyaz oynar kazanır?
White to move and win?

Taktik #77

Siyah oynar, iki hamlede mat. Black to play, mate in two